Niezbędnik integracji – Web Service (1 z 3)

Niezbędnik integracji

Niezbędnik integracji – Web Service (1 z 3)

Niezbędnik integracji

Przedstawiamy niezbędniki integracji – elementy, bez których nie możesz się obejść w codziennej pracy. Bez nich używanie systemów jest dużo trudniejsze. Na szczęście z pomocą przychodzą serwery szyny danych, które ułatwiają łączenie różnych systemów. Wśród nich wyróżnia się WSO2 Enterprise Integrator, dostępna w licencji Open Source szyna danych z wieloma możliwościami integracji oraz ponad 250 konektorami do systemów zewnętrznych.

Web Service

Web Service to nadal najbardziej popularny sposób integracji. Będziesz go potrzebować w większości scenariuszy integracji. Istnieje wiele definicji Web Service – najprostsza to wymiana danych pomiędzy aplikacjami przez internet. Web Service używa wielu standardów: HTTP, XML, SOAP, WSDL. Nie musisz się na tym znać, my rozpoznamy usługi i podłączymy się do nich za Ciebie.

Kontrakt czyli WSDL

Najważniejszy w Web Service jest opis usługi – tak zwany WSDL, czyli Web Service Definition Language. Mówimy na niego też kontrakt, gdyż oddziela aplikacje od serwera i jednoznacznie definiuje sposób porozumiewania pomiędzy serwerem a aplikacją kliencką. WSDL opisuje wszystkie aspekty komunikacji od adresu punktu dostępu, sposobu połączenia, przez metody czyli funkcje do wywołania, aż po rodzaje i typy poszczególnych pól.
To może być trochę skomplikowane, ale nie martw się o szczegóły. Umiemy czytać opisy WSDL i umiemy tworzyć nowe definicje usług, jeśli będzie taka potrzeba.

XML – SOAP

Sercem i językiem opisu Web Service jest format XML – Extensible Markup Language. To format tekstowy przeznaczony do komunikacji między komputerami. Został tak zaprojektowany, żeby równie łatwo dało się go czytać i tworzyć samemu. To bardzo pomaga w uruchamianiu i testowaniu nowych usług. Mamy możliwość nie tylko łatwego odczytania danych przesyłanych między systemami, ale także tworzenia dokumentu XML w dowolnym edytorze tekstowym.
Komunikat SOAP (format używany przez Web Service) jest podzielony jak list, zawiera kopertę, nagłówek i treść. Główny element – koperta – obejmuje nagłówek i treść. Format XML wymaga, żeby w komunikacie był tylko jeden element główny. W nagłówku przekazywane są wiadomości opisujące komunikat. Tu znajdziemy między innymi opis adresata komunikatu i adres zwrotny. W samej treści przekazywane są już tylko dane.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Web Service jest zrobione sprytnie. Dodatkowe elementy umieszczane są w nagłówku bez ingerencji w treść komunikatu. Używany w Web Service standard WS-Security definiuje różne sposoby zapewnienia niepodważalności przekazu oraz ukrycia przed niepowołanym dostępem. Mamy do dyspozycji możliwość podpisania komunikatu, szyfrowania oraz użycia kluczy, certyfikatów.
Wielość opcji, protokołów i formatów dotyczących bezpieczeństwa może przerazić, ale nie martw się – jesteśmy ekspertami w dziedzinie kryptografii i podpisów. Zwracamy też dużą uwagę na bezpieczeństwo naszych usług.

Obsługa błędów

Niestety nie zawsze wszystkie wywołania kończą się powodzeniem. Tak byśmy chcieli, ale życie często weryfikuje nasze marzenia. Wtedy wracamy do koncepcji obsługi błędów. W Web Service mamy w tym względzie dużą pomoc, czyli specjalny rodzaj komunikatu oznaczający sytuację wyjątkową. SOAP Fault zawiera nie tylko samo wskazanie, że wystąpił błąd i komunikat wyjaśniający, możemy też przekazać jaki typ błędu wystąpił. Mamy do dyspozycji kilka możliwości, dzięki którym możemy przekazać bardziej precyzyjne informacje: nieprawidłowy format danych wejściowych, brak wymaganego mechanizmu bezpieczeństwa, czy błąd po stronie serwera.

Wsparcie WSO2 Enterprise Integrator

Szyna danych WSO2 EI ma wbudowane wsparcie dla Web Service. Jest to element proxy, który bezpośrednio realizuje koncepcję Web Service. Proxy możemy wzbogacić opisem usługi WSDL, który pozwoli na prostsze wywoływanie i daje możliwość wygenerowania szkieletu wywołania przez aplikację kliencką. Wewnątrz proxy mamy dostęp do całej gamy przetwarzania i dodatkowych konektorów WSO2, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej niż w innych produktach zbudować docelowe rozwiązanie.

Pomocy!

Potrzebuję wywołać Web Service, ale nie wiem od czego zacząć? Co to jest WSDL, SOAP, XML? O co chodzi z podpisem i szyfrowaniem? Najpierw szyfrować czy najpierw podpisać? Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu integracji. Daj znać, na pewno pomożemy!
Niezbędnik integracji – Web Service (1 z 3)
Przewiń na górę